Tag: GOOD FRIDAY 2023

गुड फ्रायडे काय आहे ?

गुड फ्रायडे काय आहे आजच्या दिवशी येशू ख्रिस्ताला क्रूसावर चढवून लाकडी क्रॉस वर त्याच्या हात पायावर खिळे मारले होते आणि त्याला तसेच मरायला सोडले होते . त्यामुळलेच हा दिवस जगभरातील ख्रिश्चन समुदाय उपवास आणि शोकाच्या माध्यमातून साजरा करतो. म्हणून गुड

Read More