Goverment Job/exam

पवित्र पोर्टलसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी

 TAIT चा निकाल लागला असून पवित्र पोर्टल प्रणाली वर फॉर्म भरण्यासाठी लवकरच तारीख जाहीर होईल , त्यासाठी खालील कागदपत्रे गर्रजेचे आहेत , 

महत्वाचे डोमिसाईल सर्टिफिकेट आणि कास्ट मध्ये असल्यास कास्ट सर्टिफिकेट गरजेचे आहेत
TAIT साठी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची यादी 

कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आवश्यक आहेत

ही कागदपत्रांची यादी 2017 वर्षी झालेल्या शिक्षक भरती साठीची आहे
Exit mobile version